Регионални новини: София | Пловдив | Варна | Бургас | Русе | Благоевград
12 Декември 2019г. в 17:59 | Източник: Cross.bg
Оценка: 0/5 (0) |0
Удължават срока за кандидатстване по ОПРР за финансиране на проекти за възрастни и хора с увреждания
AКРОСС/ Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания"по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура"на оперативната програма.
Удължаването е с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване.
Целта на процедурата е да подкрепи изпълнението на мерки за осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
По процедурата се предвижда да бъде изградена инфраструктура за създаване на 74 нови обекта, от които 30 центъра за грижа за лица с психични разстройства, 22 центъра за лица с умствена изостаналост, 7 центъра за лица с различни форми на деменция, 9 центъра за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства
Към пълния текст на новината тук
Оценете новината: 0/5
Коментари
Няма добавени коментари - бъдете първи!
Оставете коментар
Ако имате регистрация, моля влезте
въведете потребителско име:
въведете email:
въведете парола: въведете коментар: въведете показания код:
забравена парола?